EU-US PRYWATNA KARTA TRANSFERU DANYCH TWARZE PRAWNE WYZWANIE - TECHCRUNCH - MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - 2019

Anonim

Nowo opracowane porozumienie Komisji Europejskiej dotyczące wymiany danych z USA - Tarcza Prywatności UE-USA - stoi przed wyzwaniem prawnym ze względu na ochronę prywatności.

Reuters informuje, że organizacja zajmująca się prawami do prywatności, Digital Rights Ireland, złożyła prawną skargę przeciwko Tarczy Prywatności, twierdząc, że nie zawiera ona odpowiednich zabezpieczeń prywatności, powołując się na kilka osób znających tę sprawę.

Krytycy nowej umowy przewidzieli, że ten dzień nadejdzie, twierdząc, że w aranżacji brakuje odpowiednich zabezpieczeń prywatności, które pozwolą przejść przez europejskie sądy.

Umowa, która była wieloletnia w negocjacjach, została formalnie przyjęta w lipcu, a rejestracje otwarte od sierpnia. Po zakończeniu tegorocznego tegorocznego dworu europejski sąd zignorował wcześniejsze porozumienie w sprawie bezpiecznej przystani, kończąc reżim, który zezwalał na przesyłanie danych osobowych między UE i USA przez około 15 lat.

KE twierdzi, że Tarczy Prywatności znacznie mocniej chroni prywatność, aby zapewnić Europejczykom prawa do ochrony danych, gdy dane osobowe napływają do amerykańskich Krytyków nie zgadzają się, wskazując na programy masowego nadzoru Stanów Zjednoczonych jako nieuchronne naruszenie tych podstawowych praw.

Według źródeł agencji prasowej upłynie rok lub więcej, zanim sąd wyda orzeczenie w tej sprawie i nadal można go uznać za niedopuszczalny, jeżeli sąd uzna Tarczę prywatności za bezpodstawną dla organizacji Digital Rights Ireland.

Rzecznik Digital Rights Ireland odmówił komentarza w tej sprawie na tym etapie lub przedstawił szczegóły swoich argumentów prawnych.

Cyfrowe archiwum sądowe wymienia również minimalną liczbę szczegółów, zauważając jedynie, że strony to Digital Rights Ireland kontra Komisja (Europejska); że przedmiot sprawy odnosi się do "przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości", a procedura i oczekiwany wynik to "skargi o stwierdzenie nieważności".

Komentując sprawę w oświadczeniu, Christian Wigand, rzecznik Komisji Europejskiej, powiedział: "Jesteśmy świadomi wniosku, nie komentujemy toczących się spraw sądowych." Jak już powiedzieliśmy od samego początku, Komisja jest przekonana, że Tarcza spełnia wymogi określone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, które były podstawą negocjacji . "

DRI przeszło w przeszłości trudne wyzwanie dla europejskich procesów przetwarzania danych, ponieważ w 2014 r. Podjęło prawne wyzwanie dla TSUE w kwestii zatrzymywania danych - kiedy to udało się skutecznie zlikwidować program Safe Harbor. Ma również ciągłe wyzwanie dla irlandzkiego systemu ochrony danych.

Jak donosi Reuters, do Rejestru należą już ponad 500 firm, w tym Facebook, Google i Microsoft.