FACEBOOK Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I DZIAŁAŃ PRAWNYCH PRZECIWKO PRACODAWCOM Z PROŚBĄ O HASŁA UŻYTKOWNIKÓW - TECHCRUNCH - MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - 2019

Anonim

Podążając za niepokojącymi doniesieniami, że niektórzy pracodawcy prosiją wnioskodawców o przekazanie swoich nazw użytkowników i haseł na Facebooku, główny rzecznik ds. Polityki prywatności na Facebooku, Erin Egan, sugeruje, że firma szuka nowych przepisów chroniących użytkowników przed naruszaniem ich prywatności. .

Zapisuje Egan na stronie prywatnoś ci firmy:

"Facebook poważnie podchodzi do Twojej prywatności, podejmiemy działania, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników, angażując decydentów lub, w stosownych przypadkach, inicjując działania prawne, w tym zamykając aplikacje, które nadużywają ich przywilejów".

Kwestia, w której pracodawcy pytają o referencje użytkowników Facebooka, zwróciła ostatnio uwagę ACLU, która wcześniej zaangażowała się w podobny przypadek w 2010 r. Sprawa została również przytoczona w raporcie AP dotyczącym trendu na początku tego tygodnia.

Podczas rozmowy o przywróceniu w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego i Usług Karnych w Maryland, Robert Collins został poproszony o podanie swojej nazwy użytkownika i hasła na Facebooku, które agencja stwierdziła, że ​​muszą sprawdzić powiązania z gangami. Chociaż Collins powiedział, że jest zszokowany tą prośbą, czuł, że nie ma wyboru, musi się poddać, ponieważ potrzebował tej pracy. Agencja ponownie rozważyła swoją politykę, prosząc kandydatów o "dobrowolne" podanie nazwy użytkownika i hasła.

"Dobrowolnie" jest jednak nadal błędne, a Facebook wydaje się zgadzać.

Egan zwraca uwagę, że to wszystko jest naruszeniem oświadczenia na Facebooku o prawach i obowiązkach, które wyraźnie stwierdza, że ​​użytkownicy nie mogą udostępniać ani żądać hasła na Facebooku. Odpowiednia sekcja brzmi:

Nie udostępnisz swojego hasła (lub w przypadku programistów, tajnego klucza), pozwolisz innym osobom na dostęp do Twojego konta lub zrobi wszystko, co może zagrozić bezpieczeństwu Twojego konta.

Zauważa również, że żądając takich informacji, pracodawcy mogą nieświadomie zgłaszać się do innej potencjalnie kłopotliwej legalnej ciepłej wody. Być może odkryją, że ktoś jest niepełnosprawny, mniejszość etniczną, LGBT, starszy obywatel itd., A potem wpadają w kłopoty, bo ich nie wynajmują.

"Na przykład, jeśli pracodawca widzi na Facebooku, że ktoś jest członkiem grupy chronionej (np. W określonym wieku itp.), Pracodawca może otworzyć się na roszczenia o dyskryminację, jeśli nie zatrudniają tej osoby", pisze Egan.

W ogłoszeniu jest jednak kluczowa część: Facebook będzie szukał sposobów na zaprzestanie tej praktyki dzielenia haseł, nawet jeśli wiąże się to z postępowaniem sądowym lub nowymi przepisami. Facebook twierdzi, że zaangażuje decydentów w tej sprawie, rozpocznie działania prawne, a nawet zamknie aplikacje, które nadużywają swoich przywilejów.

Ta druga część dotycząca nieuczciwych aplikacji nie jest tak naprawdę związana z sytuacją, w której pracodawca nadużywa, ale jest objęta szerszą ochroną prywatności użytkowników Facebooka.

Pełne ogłoszenie jest dostępne tutaj.