FACEBOOK NIE NARUSZA PRAW KONKURENCJI, ZASADY SĄDOWE W POZWIE POWER.COM - TECHCRUNCH - MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - 2019

Anonim

W listopadzie 2008 r. Firma Power Ventures, założona z inicjatywy venture capital, uruchomiła Power.com, aby stworzyć centrum społecznościowe z jednym punktem kontaktowym, umożliwiające użytkownikom gromadzenie danych i strumieni aktywności z różnych serwisów społecznościowych za pośrednictwem jeden interfejs użytkownika.

Przed końcem roku Facebook, jeden z użytkowników portali społecznościowych mógł uzyskać dostęp za pośrednictwem Power.com, pozwał firmę twierdząc, że Power Ventures naruszyło warunki korzystania, prawa autorskie i znaki towarowe, nie korzystając z publicznych interfejsów API i Facebook Connect.

Chociaż obie strony próbowały osiągnąć szybkie porozumienie, które ostatecznie się nie zmaterializowało, Power.com nieco ponad rok temu złożył sprzeciw przeciwko Facebookowi, zasadniczo twierdząc, że firma była monopolistyczna i zaangażowana w nieuczciwe praktyki konkurencji.

O, teraz sąd w Kalifornii rządzi.

Odpowiednie dokumenty sądowe - zamieszczone poniżej - są wypełnione legendą, co wprawdzie utrudnia obcokrajowcom interpretowanie orzeczenia z dużą dokładnością, ale kluczowym rozwiązaniem jest to, że sąd uznał, że zachowanie Facebooka w tym przypadku nie miało miejsca jakikolwiek sposób monopolistyczny natury, ani antykonkurencyjny.

Oto odpowiednie fragmenty dokumentów (podkreślenie nasze):

Trybunał stwierdza, że ​​zarzuty pozwanych nie mogą poprzeć roszczenia o monopolistyczną sekcję 2.Oskarżeni nie powołują się na twierdzenie, że Facebook jest w jakiś sposób zobowiązany do zezwolenia stronom trzecim na nieograniczony dostęp do własnej strony internetowej, ponieważ niektóre strony internetowe osób trzecich przyznają ten przywilej Facebookowi. W rzeczywistości dziewiąty obwód stwierdził, że samo wprowadzenie produktu, który nie jest interoperacyjny technologicznie z konkurencyjnymi produktami, nie stanowi naruszenia sekcji 2.

W związku z powyższym Trybunał GRANTY Wniosek Facebooka o odrzucenie pozwanych pozwanych za naruszenia sekcji 2 ustawy Sherman.Ponieważ pozwani mieli już okazję raz zmienić swoje roszczenia wzajemne, Trybunał odrzuca te roszczenia z uprzedzeniem.

I:

Facebook wycofuje się z pozwanej ustawy UCL (California Unfair Competition Law), twierdząc, że jeśli zachowanie Facebooka nie jest antykonkurencyjne na mocy sekcji 2 Sherman Act, roszczenie UCL nie może być oparte na tym samym postępowaniu. W tym przypadku Trybunał stwierdził, że zachowanie Facebooka nie jest antykonkurencyjne.W związku z tym pozwani nie mogą wysuwać roszczenia UCL na zachowanie Facebooka pod czyimś bezprawnym lub nieuczciwym. W związku z powyższym Trybunał GRANTY kwestionuje wniosek Facebooka o oddalenie pozwu UCL wobec pozwanych .

Facebook, oczywiście, pochwala orzeczenie. Rzecznik prasowy firmy mówi nam:

Cieszymy się, że sąd odrzucił zasadnicze roszczenie firmy Power-Antitrust - i utrzymał w mocy nasze prawo do ochrony danych naszych użytkowników i egzekwowania decyzji dotyczących prywatności, które podejmują na Facebooku.

Wyciągnęliśmy ręce do Power Ventures i dyrektora naczelnego Steve'a Vachaniego, aby opowiedzieć się za rządzeniem, ale jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Aktualizacja: wygląda na to, że Power.com ma nowego CEO, Roba Pollocka, który wydaje się być jedynym na tej planecie, który uważa to za zwycięstwo dla Power Ventures:

"Wczorajsze orzeczenie potwierdziło dwie podstawowe zasady Mocy: użytkownicy posiadają i kontrolują własne dane, a warunki korzystania z Facebooka nie mogą być egzekwowane pod przykrywką praw uchwalonych w celu zabronienia przestępstw komputerowych. To wielkie zwycięstwo, nie tylko dla Power.com, ale dla wszystkich internautów. "

Aktualizacja 2: Właściwie dwie osoby na świecie. Vachani skontaktował się ze mną osobno i powiedział:

Dzisiejsze orzeczenie, w którym odrzucono prawne roszczenia Facebooka przeciwko Power.com, było zwycięstwem nie tylko dla Power.com, ale dla ponad miliarda użytkowników Internetu na całym świecie przejęło kontrolę nad własnymi danymi. W związku z błędnymi roszczeniami Facebooka przeciwko Power.com, które zostały odwołane przez sąd dzisiaj, oznacza to, że użytkownik ma teraz uprawnienia do decydowania o tym, kto i jak uzyskać dostęp do swoich danych na Facebooku i w Internecie, bez udziału Facebooka w celu kryminalizacji własnych użytkowników.

W dzisiejszym orzeczeniu sędzia skutecznie odrzucił pozew Facebooka i błędne roszczenia wobec Power.com. Najważniejszą częścią dzisiejszego orzeczenia było stwierdzenie przez Trybunał, że "Moc" nie działała "bez pozwolenia" w rozumieniu sekcji 502, gdy posiadacze kont Facebooka korzystali z witryny internetowej Power w celu uzyskania dostępu i manipulowania ich zawartością użytkownika na stronie internetowej Facebooka, nawet jeśli takie działanie narusza Warunki korzystania z Facebooka. W związku z powyższym Trybunał ODRZUCIł wniosek Facebooka o wydanie orzeczenia w sprawie pism procesowych, a DENIED odrzucił partyjne wnioski do Sądu Podsumowującego co do części 502 Facebooka powód podjęcia działania. "

Widzieć? Każdy wygrał - ty też.

Aktualizacja 3: zobacz ten post EFF, aby uzyskać więcej informacji na temat orzeczenia.