NOWY S-1 FACEBOOKA: "NIEKORZYSTNY WYNIK" W PROCESIE SĄDOWYM YAHOO "MOŻE BYĆ ISTOTNY DLA NASZEJ FIRMY" - TECHCRUNCH - MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - 2019

Anonim

Facebook właśnie złożył nową S-1 w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Przeszliśmy przez to, co nowe, a jedną zauważalną zmianą jest włączenie komentarza o udziale patentowym Yahoo przeciwko Facebookowi jako czynnikowi ryzyka.

Ze zgłoszenia: "Od czasu do czasu otrzymujemy zawiadomienia od posiadaczy patentów, że niektóre z naszych produktów i usług naruszają ich prawa patentowe, a niektóre z nich doprowadziły do ​​sporów przeciwko nam, na przykład 12 marca 2012 r. złożył pozew przeciwko nam w amerykańskim Sądzie Okręgowym dla Północnego Dystryktu Kalifornii, który twierdzi, że pewna liczba naszych produktów narusza roszczenia dziesięciu patentów Yahoo, które według Yahoo odnoszą się do "reklamy", "sieci społecznościowych", "prywatności" "Personalizacja" i "przesyłanie wiadomości". Yahoo żąda nieokreślonych szkód, mnożnika szkody za domniemane umyślne naruszenie i nakaz sądowy. "

Jak słyszeliśmy kilka tygodni temu, Yahoo pozywa Facebooka za rzekome naruszenie dziesięciu patentów "metody" przez sieć społecznościową. Tutaj możesz przeczytać więcej szczegółów na temat patentów.

Facebook twierdzi, że nie złożył jeszcze odpowiedzi ani żadnych roszczeń wzajemnych do skargi Yahoo, ale "zamierza energicznie bronić tego procesu". Ponadto Facebook stwierdza: Ten spór jest wciąż na wczesnym etapie, a ostateczny wynik, w tym nasza odpowiedzialność, jeśli dotyczy, w odniesieniu do tych roszczeń, jest niepewna. Jeśli w tym sporze miałyby wystąpić niekorzystne skutki, wpływ mógłby mieć wpływ na naszą działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności.

W poprzednim zgłoszeniu S-1 z początku marca Facebook potwierdził, że Yahoo wysłało list, w którym twierdzi, że sieć społecznościowa narusza ich patenty. W tym czasie Yahoo jeszcze nie złożył pozwu. Teraz, gdy podjęto prawne kroki, Facebook rozpoznaje to w zgłoszeniu. Na miejscu jest to, że Facebook uznaje, że garnitur Yahoo jest czynnikiem ryzyka dla firmy i może mieć negatywny wpływ na jej działalność. W zeszłym tygodniu Facebook ogłosił, że kupi 750 patentów od IBM w celu obrony przed potencjalnymi legalnymi atakami z troli patentowych.

W związku z inną kwestią prawną Facebook dodał także swoje intencje, by odrzucić proces Paul Ceglia. Z zgłoszenia: W dniu 26 marca 2012 r. Złożyliśmy wniosek o oddalenie skargi pana Ceglii i wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie pism procesowych. Nadal wierzymy, że pan Ceglia próbuje popełnić oszustwo na dworze i zamierzamy nadal energicznie bronić sprawy.