DLACZEGO OSIĄGNIĘCIE RÓŻNORODNOŚCI W TECHNICE WYMAGA ODPALENIA MENTALNOŚCI "KULTUROWEGO DOPASOWANIA" W BRANŻY - TECHCRUNCH - MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - 2019

Anonim

Lekan Olawoye Współpracownik

Lekan Olawoye jest głównym wykonawcą, Venture Talent Development w Toronto MaRS Discovery District.

Jeśli przeprowadziłeś wywiady w sprawie pracy w dziedzinie technologii, istnieje duża szansa, że ​​słowa "kultura" i "dopasowanie" pojawiły się podczas fazy rozmowy telefonicznej lub we wczesnych rundach rozmów kwalifikacyjnych. Nie wystarczy już kandydatowi - zwłaszcza początku do drugiej kariery - na rozmowy kwalifikacyjne z gwiezdnym CV i odpowiednimi umiejętnościami technicznymi. Być może również będą musieli przyjść z najlepszymi "Jestem normalny i będę pasował do ogólnej kultury zespołu tej firmy".

W ciągu ostatniego dziesięciolecia idea zatrudniania osób o "kulturalnym dopasowaniu" stała się równie ważna, a niekiedy zastąpiona, zatrudnieniem, aby pasowała do opisu pracy w przyszłościowych branżach, od technologii po transport. Niuanse tej zmiany mogą budzić niepokój - szczególnie w przypadku sektora technologii globalnej poszukującego jasnej drogi do różnorodności siły roboczej.

Wiele dzisiejszych zespołów technicznych ds. Zasobów ludzkich ma za zadanie rekrutację zróżnicowanej grupy ludzi i zatrzymywanie pracowników gwiazd. Nadal jednak uzupełniają te zajęcia kultywując jednolitą kulturę biurową. Podczas gdy w branży w dużej mierze zrezygnowano z używania stołów ping pongowych jako narzędzia rekrutacji, zatrudnianie osób, które zdały egzamin na piwo - kandydata, który zatrudnił kadrę kierowniczą do pracy w biurze i spędzania czasu w happy hour - pozostaje powszechne.

Co więcej, zatrudnianie w oparciu o własny wąski zestaw wymagań, jakie musi spełnić menedżer ds. Zatrudnienia, aby dopasować ich pomysł do osoby, która może się z nią skontaktować, otwiera drzwi do wszelkiego rodzaju nieświadomych uprzedzeń. Zastosowanie tego skrótu do rekrutacji podnosi poprzeczkę dla kandydatów z grup niedostatecznie reprezentowanych, w tym mniejszości i kobiet. Główne ofiary: dążenie do różnorodności i linii biznesowych.

Oddzielenie pracy od zabawy

Prawdą jest, że poparta badaniami konwencjonalna mądrość sugeruje, że szczęśliwe miejsca pracy są produktywnymi miejscami pracy. To, o czym nie myśli ta linia myślenia, to fakt, że wyłącznie zatrudnianie talentów na potrzeby interpersonalnej kompatybilności może negatywnie wpłynąć na jakość pracy i koncentrację pracowników. Innymi słowy, koleżeństwo pracowników nie jest zgodne z miejscem pracy. To zdecydowanie nie równa się różnorodności siły roboczej. Chociaż firma może odnosić korzyści z ogólnego aspektu podobnie myślącego, istnieje duża szansa, że ​​faktyczna praca cierpi z powodu braku różnorodności - zarówno w ludziach, jak i ideach.

Tutaj, w Toronto, menedżerowie ds. Rekrutacji nadal koncentrują się w dużej mierze na sympatii, która czasami może być postrzegana jako ważniejsza niż umiejętności techniczne. Mój zespół i ja niedawno zaczęliśmy dostrzegać potencjalne skutki "kulturowego dopasowania", kiedy zaczęliśmy zgłębiać wnioski z naszego nowego raportu na temat stanu talentu w rozwijającym się sektorze technologicznym w Toronto.

Jak się tu dostaliśmy? Podczas gdy akademickie i rzeczywiste dowody zbierają się na poparcie twierdzenia, że ​​różne zespoły osiągają lepsze wyniki niż jednorodne, niektórzy menedżerowie ds. Rekrutacji mogą podejmować mentalne skróty, rozważając kandydatów na otwarte stanowiska. Osoby przeprowadzające wywiady interpretują dostosowanie personelu do potrzeb firmy, co oznacza ścisłe dostosowanie się do ich osobowości; i istnieją rzeczywiste koszty alternatywne dla tego założenia.

Ludzie z różnych środowisk etnicznych i kulturowych przedstawiają nowe pomysły. W szybko rozwijającym się świecie technologii mogą zapewnić świeże myślenie, które pomaga firmom zlokalizować, określić priorytety i wykorzystać nowe możliwości rynkowe. Zatrudnianie osób z różnych środowisk i dyscyplin w celu sprostania wyzwaniom związanym z uruchamianiem i skalowaniem produktów pomaga również skoncentrowanym na technice przedsięwzięciom w krajach skoncentrowanych na eksporcie, takich jak Kanada wyróżniająca się na tle konkurencji.

Odejście od jednej kultury pasuje do całej mentalności

Badania przeprowadzone w Kellogg School of Management Northwestern University sugerują, że różnorodność sprzyja kreatywnej debacie, która uniemożliwia zespołom wpadnięcie w pułapkę mylące i prowadzi do bardziej zbadanych, świadomych decyzji. Równie ważna jest różnorodność siły roboczej, która może szybko oznaczać, kiedy firma robi coś niewrażliwego na kulturę - i, szczerze mówiąc, całkowicie uniemożliwić firmie osiągnięcie takich sytuacji. Jak sądzisz, dlaczego H & M powołał globalnego menedżera ds. Różnorodności, aby wesprzeć inkorporację pracowników po niedawnej klęsce z małpami? Chociaż niektórzy mogą postrzegać ten ruch jako zbyt mało i / lub zbyt późno, zatrudnienie zróżnicowanej siły roboczej może znacząco przyczynić się do wzrostu i skali firmy, utrzymania społecznego sumienia firmy i, co ważniejsze, wymagać odpowiedzialności od organizacji.

Pogoń za różnorodnością w technice to nie tylko zagłada i mrok. Niektóre firmy technologiczne zaczynają wyłaniać się z syndromu przeceniania kulturowego dopasowania. Facebook całkowicie zakazał terminu "kulturalnego dopasowania" z procesu wywiadu firmy. Shopify, rozwijająca się firma handlu elektronicznego, otwarcie mówi o wysiłkach firmy na rzecz włączenia różnorodności do praktyk zatrudniania i ciągłego rozwoju kariery w organizacji.

W Kanadzie firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, takie jak Plum i Knockri, opracowują produkty rekrutacji talentów, które obiektywnie przesiewają kandydatów do pracy. Platformy te są budowane bez często nachodzących na siebie elementów etnicznych, kulturowych i etnicznych, aż do ostatniego etapu rozmowy kwalifikacyjnej. Ich ostatecznym celem jest zwiększenie reprezentacji mniejszości, kobiet i osób z różnych środowisk na krótkich listach kwalifikacyjnych na stanowiska techniczne i siły roboczej napędzające globalną gospodarkę.

W końcu najlepszym kandydatem na stanowisko techniczne może być kandydat, który jest najdalszy od tłumu firmy technologicznej.